voorwaarden en disclaimer

onze huisregels

Net als jij willen we een open en gemakkelijke website, daarom is onze website binnen de kaders vrij toegankelijk voor iedere bezoeker. We hebben namelijk een paar huisregels ter bevordering van een prettige sfeer.

Gedraag je dus netjes binnen de (ook wettelijke) regels en respecteer zo ook onze eigen ideeën of meningen en die anderen, uiteindelijk bepaald Dayhopper wat hier wel en niet is toegestaan.

 

Privacy
Bij het gebruik van onze diensten worden algemene gegevens verzameld en informatie uitgewisseld, zoals het plaatsen van cookies in je internet cache en een log bij onze hosting partner, we gaan uiteraard zorgvuldig om met deze gegevens. Tenzij anders bepaald is zal daarom niets zonder jouw medeweten worden gedeeld met derden.

Dayhopper (ver)koopt geen informatie en ook geven we niets uit handen. Alle door Dayhopper verzamelde data uit analytische en essentiële cookies en andere technieken zijn puur en alleen bedoeld voor de werking van deze website en worden enkel gebruikt om jouw te voorzien in de door jouw gevraagde services.

 

Disclaimer
We hebben geen enkele invloed op wat derden doen met gegevens die jij prijsgeeft, zoals 3party cookies van sociale media bezoeken of opdrachten van een zoekmachine of een klik via een advertentie netwerk. De inhoud op deze website en de door derden Aangeboden materialen worden zorgvuldig geselecteerd, maar ze worden wel aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, alles kan op elk moment worden gewijzigd zonder een voorafgaande mededeling. De informatie op deze Website is daarom geheel vrijblijvend en mag niet gezien worden als als een concreet aanbod of feit.

Mocht je vragen hebben over onze huisregels, neem dan contact op met de webbeheerder van dayhopper